Daljinska podrška

Uz ugovoreno održavanje, tj. IT administraciju, pružamo usluge daljinske podrške.

Daljinska podrška podrazumeva pristup sa udaljenosti (web administracija i održavanje radnih stanica alatima za udaljeni pristup).
Alati koji se preporučuju za daljinsku administraciju radnih stanica su jednostavni za korišćenje.

1. Anydesk
2. DWS
3.TeamViewer


Vaše je samo da pročitate podatak koji dobijete i omogućite daljinski pristup računaru.
Vremenski period u kojem vam možemo odgovoriti na zahtev – najkasnije narednog radnog dana od momenta kreiranja zahteva.