Upravljanje i održavanje softvera

Pružamo usluge održavanja softvera u vašem poslovnom okruženju :

  • Instalacija softvera (raznorazni programi – alati, sertifikati, ekstenzije, antivirusi, operativni sistemi – windows i linux)
  • Backupovanje podataka radnih stanica
  • Ažuriranje softvera radnih stanica (nadogradnja, zakrpe)
  • Serverska administracija, automatizacija i virtuelizacija (windows server – domain kontroleri, file sharing, polise -administraranje naloga i prava pristupa, linux serveri sa bazama podataka)
  • Daljinska podrška – AnyDesk, TeamViewer, DWS

ISKUSTVA

  • Administracija Citrix Xen servera sa više namenskih virtualnih mašina (RPK Pančevo 2014. – 2019.)
  • Administracija Windows servera – polise, deljeni resursi, domain kontroler, user managment, automatizacija (RPK Pančevo 2014. – 2019.)
  • Održavanje softvera radnih stanica (OŠ Goce Delčev, RPK Pančevo 2014.-2019.)
  • Vmware i windows server 2016 – polise, deljeni resursi, domain kontroler, user managment, namenske virtualne mašine (OŠ Goce Delčev)
  • Višegodišnje iskustvo i servis softvera – automatizacija sistema.